Minister schaart zich grotendeels achter adviezen Commissie Wet Wapens en Munitie


E-screener nog niet definitief van tafel


Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Ye?ilgöz-Zegerius, heeft 4 juli met een Kamerbrief gereageerd op het eindrapport van de Commissie Wet Wapens en Munitie (WWM). In de brief staat een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd. Op grote lijnen kan de minister zich vinden in de adviezen van de Commissie WWM. Zij wil vooruitlopend op een nieuwe Wet Wapens en Munitie voor enkele urgente thema’s zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen.


De taak van de Commissie WWM was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet Wapens en Munitie en de onderliggende regelgeving. Ook werd de commissie gevraagd adviezen te geven op welke wijze de Wet Wapens en Munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.


Geldigheidsduur jachtakte


Het verlengen van de geldigheidsduur van een jachtakte om hiermee de administratieve last bij de politie te verlichten is één van de thema’s die versneld worden aangepakt. Ook het verplichte lidmaatschap van schietsport-, jagersvereniging of WBE en de verwerking van persoonsgegevens staan op het prioriteitenlijstje. Een conceptwetsvoorstel over deze en andere prioritaire thema’s wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.


Goed startpunt


De adviezen van de commissie vormen volgens minister Ye?ilgöz-Zegerius een goed startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe Wet Wapens en Munitie. De minister geeft aan het uitgangspunt dat het bezit van wapens en munitie verboden is leidend blijft, en dat een restrictief beleid wordt gehanteerd voor legaal bezit van wapens en munitie.


Informatieplicht


Onderdeel van het restrictieve beleid is dat de wapenbezitter (of aspirant-wapenbezitter) dient te voldoen aan alle verplichtingen die de overheid heeft gesteld om de risico’s die gepaard gaan met het bezit van wapens en munitie, te kunnen beperken. Personen die beschikken over bijvoorbeeld een jachtakte of deze willen aanvragen hebben daarom een uitgebreide en actieve informatieplicht. Hierbij dient de persoon aan te tonen dat hij of zij geen risico vormt.


Inzet E-screener opnieuw bekeken


Tot slot wil de minister de e-screener niet definitief afschrijven, maar zo aanpassen dat de e-screener toch gebruikt kan worden om de onafhankelijke en professionele beoordeling van de psychische gesteldheid van (aankomende) wapenvergunninghouders te maken. Ook dit onderwerp wil de minister met prioriteit behandelen, daarom wordt momenteel onderzocht hoe de e-screener op een goede manier ingezet kan worden. Hiermee gaat zij voorbij aan het advies van de Commissie WWM om de e-screener definitief af te schrijven. De Jagersvereniging en de KNSA blijven van mening dat de e-screener ondeugdelijk is en dat de inzet ervan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het – op verzoek van de KNSA en de Jagersvereniging door de Rechtbank bevolen – deskundigenbericht.


Het bericht Minister schaart zich grotendeels achter adviezen Commissie Wet Wapens en Munitie verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 07-07-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.